حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در نمایشگاه توانمندی‌ها، تولیدات و سوغات قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات، با ارائه آخرین دستآورهای خود در حوزه های پژوهش، فناوری و تالیف متون علمی، در نمایشگاه توانمندی‌ها، تولیدات و سوغات قائنات شرکت نمود.

در این نمایشگاه که به مناسبت روز قائنات با تعداد 70 غرفه در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان قائنات برپا و با حضور مسئولین در عصر روز دوشنبه مورخ 1402/09/27 افتتاح گردید، سازمان های مختلف از جمله دانشگاه بزرگمهر قائنات به ارائه آخرین دستآوردها و توانمدی های خود می پردازند. 

نمایشگاه توانمندی‌های شهرستان قاینات از ۲۷ آذر تا ۵ دی  از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل سالن دایمی نمایشگاه‌های شهرستان دایر خواهد بود.

 

مطالب مرتبط