دومین جلد کتاب "نیروگاه حرارتی؛ طراحی و راه‌اندازی" به چاپ رسید

دومین جلد از کتاب "نیروگاه حرارتی؛ طراحی و راه اندازی" ترجمه مشترک آقای دکتر سید احسان شکیب عضو محترم هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات و آقای مهندس رضا کریمی دانش‌آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه به چاپ رسید.

معاونت آموزشی و پژوهشی و روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به مترجمین و خانواده دانشگاه بزرگمهر قائنات تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون این بزرگواران را از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.