دیدار ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات با ریاست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

صبح روز شنبه مورخ 1401/08/28 دکتر سید احسان شکیب، ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات و هیئت همراه در محل پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در بیرجند با دکتر محمد حسن مجیدی، ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دیدار و به گفت و گو و مبادله نظرات پرداختند. در ابتدای این نشست مهندس سهیل وثوقی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان قائنات، گزارشی از عملکرد مرکز رشد قاین و همچنین همکاری های متقابل مرکز رشد قاین و دانشگاه بزرگمهر قائنات اعم از رویدادهای کارآفرینی، کارکاه های آموزشی، همایش ها، مشاوره ها و ... ارائه نمودند. در ادامه نیز دکتر شکیب ضمن تبریک انتصاب دکتر مجیدی گفت : نگاه ما در دانشگاه این است که حوزه کارآفرینی و خلق ثروت، نقطه اساسی مراکز رشد، پارک ها و مراکز کارآفرینی دانشگاهی هستند. وی افزود : قطع به یقین این مراکز، نقطه امید جوانان است و فعالیت های خوب از هرجا که شروع شوند، تسری خواهند یافت. ایشان توجه به امور فناورانه، هسته های فناورانی دانشجویی، شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان را در کنار تقویت روحیه خویش فرمایی در جوانان، به فرموده مقام رهبری، یک تکلیف دانستند و ضمن اعلام آمادگی برای انجام فعالیت های دوجانبه مشترک بین پارک و دانشگاه گفت : فعالیت های خوب و مثمر ثمری تا این لحظه صورت گرفته که بنده نیز در حد امکان و اختیارات از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم بود.

در انتها نیز دکتر مجیدی رئیس محترم پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ضمن خوشامدگویی به رئیس دانشگاه بزرگمهر و هیئت همراه گفت : ما باید گره گشای موانع و مشکلات پیش روی جوانان فناور و مخترع استان باشیم چرا که جدای از رسالت سازمانی، هدف معنوی ما این است که ایران اسلامی سرفراز و سربلند باشد. ایشان فراهم اوردن بستر مناسب برای بسط و توسعه اشتغال مبتنی بر فناوری را وظیفه اصلی خود و مجموعه محترم پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دانستند. دکتر مجیدی هدف پارک علم و فناوری را در گذشته ارتباط بین دانشگاه و صنعت برشمرد و عنوان کرد که امروزه جامعه نیز به این زنجیره افزوده شده و پارک علم و فناوری نقطه اتصال دانشگاه، صنعت و جامعه است لذا ایجاد ساختار مناسب برای ارتباط این حلقه ها یکی از اهداف ماست.

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات