دیدار مسئولین حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر قائنات با ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان قائنات

در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1402 با عنوان آموزش، پژوهش و فناوری، دکتر حسین غلامعلی نژاد، مدیر گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات با همراهی مهندس فرهاد فخیم زاده، مسئول مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه با مهندس گلی، ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائنات دیدار کردند.

در این دیدار ضمن آشنایی طرفین با توانمندی های یک دیگر، بر استمرار همکاری های فی مابین دانشگاه بزرگمهر قائنات و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائنات تاکید و برای اجرای برنامه های مشترک با رویکرد سازنده و ترویجی با شیوه اجرایی نوین در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری، به منظور توانمند سازی و آگاه سازی دانشجویان، و ارتقاء سطح حفاظت بیش از پیش از محیط زیست و منابع طبیعی منطقه، برنامه ریزی گردید.

 

 

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

مطالب مرتبط