رزمایش تبیین در دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جمعه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ در لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص جهاد تبیین، هفت تیم متشکل از هیئت رئیسه، مدیران، اعضای هیات علمی و کارشناسان بخش های مختلف اداری دانشگاه بزرگمهر قائنات، در ۷ نماز جمعه شهرهای تابعه شهرستان های قائنات و زیرکوه حضور یافته و ضمن تبیین دستاوردها و ثمرات فعالیت این دانشگاه در منطقه در تریبون های نماز جمعه، با استقرار میز خدمت به سوالات نمازگزاران در خصوص انتخاب رشته آزمون سراسری و مشکلات مربوط به آن پاسخ دادند.

قبل بر این نیز دکتر شکیب ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات در دیدارهایی جداگانه با ائمه جمعه این دو شهرستان به تبیین ضرورت تعامل بیشتر جامعه و دانشگاه پرداخته بود.

حضور داوطلبانه اعضای هیئت علمی و یاوران علمي این دانشگاه را نیز می توان از نکات برجسته این رزمایش برشمرد.