رونمایی از سامانه نرم افزاری تشخیص و نظارت بر تجمعات انسانی با استفاده از هوش مصنوعی

به گزارش مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، صبح روز شنبه مورخ 1402/07/15 از سامانه نرم افزاری تشخیص و نظارت بر تجمعات انسانی با استفاده از هوش مصنوعی، همزمان با مراسم بزرگداشت هفته نیروی انتظامی، در محل ساختمان فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی، رونمایی شد.

این سامانه که توسط شرکت بومی سازان هوشمند قائم، مستقر در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، به سرپرستی دکتر حسین غلامعلی نژاد، طراحی شده است، حاصل همکاری مستقیم این شرکت با نیروی انتظامی خراسان جنوبی و آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی دانشگاه بزرگمهر قائنات می باشد. 

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات

مطالب مرتبط