سرپرست گروه آموزشی فقه و حقوق دانشگاه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر سید احسان شکیب، رئیس دانشگاه، دکتر میثم کهن ترابی به عنوان سرپرست  گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است، « اميد است با توكل به خداوند سبحان، مأموريت و وظايف محوله را به منظور تحقق هر چه بيشتر اهداف دانشگاه و بر پايه سياست­ ها و قوانين مصوب به انجام رسانيد. بايسته است با پيروي از آموزه هاي اسلامي و جلب حمايت و همكاري تمامي اعضاي هيات علمي گروه و حوزه آموزش، نقشي شايسته در تحقق اهداف دانشگاه ايفا نماييد.»