شروع به کار مرکز آموزش های آزاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات، مرکز آموزش های آزاد دانشگاه بزرگمهر قائنات، با هدف ارائه آموزش های حرفه ای، با کیفیت و منحصر به فرد با تاکید بر تجربه عملی و کاربردی، شروع به کار می نماید.

در این مرکز که با مدیریت سرکار خانم زهرا مسلمان زاده، ذیل نظر گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات از دی ماه 1402 آغاز به فعالیت خواهد نمود، به ارائه انواع دوره های آموزشی، کارگاه ها و سمینارها در رشته های مختلف و بر اساس نیاز متقاضیان اعم از دانشجویان و غیر دانشجویان ، پرداخته خواهد شد.