شروع به کار مرکز کارآموزی، مشاوره و هدایت شغلی دانشگاه بزرگمهر قائنات

توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خوشبختانه منجر به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است. با این حال، برای هماهنگی و اثربخشی این دانش‌آموختگان در جامعه، ضروری است برنامه‌های مناسبی تدوین شود. آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. با توجه به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان، تخصصی‌تر شدن مشاغل و حرکت به سمت کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، توسعه مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و بهبود بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی برای افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان امری ضروری است. در همین راستا مرکز کارآموزی، مشاوره و هدایت شغلی دانشگاه بزرگمهر قائنات با شرح وظایف ذیل، از تاریخ امروز 1403/04/11 در محل ساختمان شماره 1 مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، شروع به کار نمود.

  • خدمات کاریابی (جایابی)
  • ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی تخصصی
  • سامان‌دهی کار پاره‌وقت تخصصی
  • توسعه و بهبود دوره‌های کارآموزی
  • برنامه‌ریزی و توسعه دوره‌های مهارت‌آموزی (مهارت‌های نرم)
  • امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش‌آموختگان (آزادسازی مدرک تحصیلی)
  • امور مربوط به بیمه بیکاری
  • برگزاری نمایشگاه‌های کار
  • معرفی افراد کارآفرین به مراکز کارآفرینی

 امیدواریم با انجام این وظایف، بتوانیم قدم‌های کوچکی در جهت بکارگیری و اشتغال سرمایه‌های انسانی کشور برداریم.

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات

مطالب مرتبط