فراهم شدن امکان حمایت مالی از دانشگاه از طریق سایت دانشگاه

امکان حمایت مالی از دانشگاه از طریق سایت دانشگاه فراهم شد.

به همت واحد فناوری فناوری اطلاعات دانشگاه بزرگمهر قائنات، درگاه پرداخت الکترونیکی روی حساب کمک های مردمی دانشگاه فعال شد. خیرین نیک اندیش می توانند از این پس از طریق صفحه حامیان دانشگاه نسبت با واریز مستقیم حمایت های مالی خود به حساب دانشگاه اقدام نمایند.

هم چنین در همین صفحه می توانند در جهت حمایت از دانشجویان کم بضاعت، کمک های نقدی خود را به شماره حساب اعلام شده واریز نمایند.