فصلی نو دیگری در بزرگمهر قائنات آغاز شد

صبح امروزشنبه 1400/07/17، آیین معارفه نودانشجویان سال 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات به صورت مجازی برگزار شد. در طی این نشست مجازی نودانشجویان در طی سه کلیپ تصویری با ساختار دانشگاه و دو معاونت اصلی آموزشی و پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی آشنا شدند. در ابتدای این نشست دکتر شکیب رییس دانشگاه ضمن خوشامدگویی به نودانشجویان، ابراز امیدواری نمود که هر چه سریعتر شاهد حضور دانشجویان در دانشگاه به صورت حضوری باشیم. مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی و رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه نیز به اهمیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و تربیت بدنی در دوران سرنوشت ساز دانشجویی اشاره نموده و دکتر صفایی فر مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلیاتی در خصوص آشنایی نودانشجویان با قوانین و آیین نامه های آموزشی ارائه نمودند. آقای پورحاتم رئیس اداره حراست دانشگاه نیز به بیان نکاتی در خصوص قوانین انضباطی برای دانشجویان پرداختند. پس از برگزاری آیین معارفه، نشست مجازی نودانشجویان با مدیران گروه های آموزشی خود برگزار گردید. آیین پرچم سپاری، قرائت سوگندنامه نودانشجویی و تجلیل از دانش آموختگان و نودانشجویان برتر از دیگر بخش های این آیین بود. شایان ذکر است برای هر یک از نودانشجویان هدیه ای از سوغات شهرستان در نظر گرفته شده است که به محض قطعی شدن ثبت نام به آدرس آنان ارسال خواهد شد.