مراسم تکریم و معارفه مدیر امور پژوهش و فناوری

      ظهر سه‌شنبه 1401/06/29، مراسم تکریم و معارفه مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه بزرگمهر قائنات با حضور هیئت رئیسه و کارشناسان حوزه مدیریت امور پژوهش و فناوری اطلاعات در محل اتاق جلسات دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم دکتر شکیب ریاست دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات دکتر مهدی بقراطی در زمان تصدی جایگاه مدیریت امور پژوهش و فناوری، برای دکتر قدرت قصابی در سمت جدید سرپرستی امور پژوهشی دانشگاه و همچنین مهندس حسین امجدی در سمت جدید سرپرستی امور فناوری دانشگاه آرزوی موفقیت نمود. پایان بخش این مراسم نیز گرفتن عکس جمعی یادگاری با حضور مدیران و کارشناسان پژوهش و فناوری دانشگاه بود.