معرفی حراست

گزيده‌ای از فرمايشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جايگاه حراست
 بايد با مردم مرتبط باشيد، اطلاعات مردم برای شما ناگزير است. شما با همه سرويس های اطلاعاتی دنيا که بعضی‌شان تجهيزات خيلی پيشرفته دارند فرق داريد. رابطه خود را با مردم محکم کنيد. کاری کنيد که مردم با شما قربه الی ا... همکاری کنند.
  « مهمترين وظيفه مسئولان خدمت به مردم است زيرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است. عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظايف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزشهای احتمالی مردم بايد همراه با عفو و گذشت برخورد نمايند. چشم‌پوشی از خطاهای قابل اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه‌ها و باندهای خاص منفعت جو و قدرت‌طلب بدانيد، منفعت عامه مردم بر منفعت گروه‌های خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجويی‌های اين گروه‌ها و باندها ظلم و بي عدالتی است.»
  حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئوليتی خطير را متوجه هر فرد می‌کند چرا که می‌بايست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسير تهمت و اتهام قرار نگيرد و از پذيرفتن رنگها مبرا باشد و بتواند در جامعه‌ای که دشمنان عادت به شيطنت و فريب دارند از ولايت و اصول دينی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد. لذا عمل به احکام و موازين شرعی و اسلامی در تمام امور و ترويج فرهنگ مسئوليت‌پذيری و قانونگرايی و رعايت اصول اساسی اسلام يعنی تکريم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسيار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.

معرفی حراست
حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد از لحاظ عرف به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود بر عهده دارد.
اداره حراست به منظور حفظ اصول وتعمیق ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمان دانشگاه فعالیت می کند
حسب قانون،حراست تنها واحد رسمی امنیتی است که براساس قوانین و دستورالعمل های مربوط در موسسات دولتی «دستگاه های اجرایی» به منظور حفظ اصول وتعمیق ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمان دانشگاه اقدام فعالیت می نماید و برهمین اساس یکی از حساس ترین واحد های سازمانی هر دستگاه محسوب می گردد. از سوی دیگر حراست به عنوان چشم بیدار در سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیران محسوب شود. حراست دانشگاه در راستای نقش و جایگاه خویش و با عنایت به مخاطبین خود که از نخبگان جامعه می باشند قطعاً راهی جز پرداختن جدی به حرکت علمی ، پویا و به دور از ساختارهای خشک ندارد و حمایت از فعالیت های قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی براساس آئین نامه ها و دستورالعمل ها، تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله از داخل و خارج دانشگاه جهت ارائه مشاوره و اتخاذ تدابیر لازم به بالاترین مرجع تصمیم گیری و سایر مدیران، دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه در راستای تقویت و سالم سازی محیط های علمی و دانشگاهی ، همکاری و ارتباط مستمر با تشکل ها و گروه های صنفی دانشجویی در جهت حل مسائل و مشکلات و کمک به فعالیت های قانونی و جلوگیری از هرگونه انحراف و تخلف اعم از (نقض قوانین و مقررات دانشگاه ، ایجاد نارضایتی، خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و ...) و کمک به انتصاب افراد شایسته از طریق مراجع ذیربط، پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیرقانونی در محیط و... از کارویژه های اصلی حراست دانشگاه می باشد به زبان دیگر وظیفه اصلی حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است.