منشور اخلاقی و سازمانی حراست

با تأسی به تعالیم انسان ساز اسلام و با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور سازمانی حراستها به شرح ذیل می باشد:
•    عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام و حفظ و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی
•    رعایت موازین و مقررات و ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در سازمان.
•    تلاش در تامین امنیت شغلی کارکنان
•    رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
•    رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار سازمان
•    تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی افراد متعهد و متخصص
•    تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمان
•    تلاش در شناسایی و پیشگیری از آسیبهای سازمان
•    شناسایی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
•    بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوری روز
•     توجه به سه اصل دقت، صحت و سرعت در بررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع
•    اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو