نشست هم اندیشی با اساتید تربیت بدنی دانشگاه

ظهر سه شنبه 1400/07/27، نشست هم اندیشی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات با اساتید تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد. در این نشست ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و تشکر از همراهی و زحمات اساتید در ارتقای سطح سلامت و مهارت های ورزشی دانشجویان، گزارشی از برنامه های تربیت بدنی دانشگاه ارائه شد و در خصوص گسترش همکاری مشترک بین اساتید تربیت بدنی و اداره تربیت بدنی دانشگاه در افزایش مشارکت دانشجویان در برنامه های ورزشی فوق برنامه از طریق راه اندازی انجمن های ورزشی دانشجویی، مشارکت در برگزاری و داوری مسابقات، استعدادیابی و معرفی دانشجویان مستعد و ... بحث و تبادل نظر شد. در این نشست همچنین در مورد عملی نمودن آیین نامه تدریس دروس تربیت بدنی در شرایط مجازی و حضوری، چگونگی ارزیابی و تخصیص چهار نمره از ارزیابی نهایی درس تربیت بدنی دانشجویان به فعالیت های فوق برنامه اداره تربیت بدنی توافق صورت پذیرفت. اساتید حاضر در نشست نیز به بیان دیدگاه ها و برخی مشکلات پرداخته که تفکیک کلاس های تربیت بدنی بر اساس رشته ورزشی، تامین تجهیزات مورد نیاز، آسیب شناسی ورزش قهرمانی و ... از جمله آن بود. پایان بخش این نشست، حضور و قرائت فاتحه بر سر مزار شهید گمنام دانشگاه و تجلیل از اساتید تربیت بدنی دانشگاه با اهدای گل و لوح تقدیر بود.