نهمین دورهمی تاکنت برگزار گردید

دوشنبه شب مورخ 1401/08/23 نهمین دورهمی از مجموعه دورهمی های تاکنت در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات با شرکت بیش از 30 نفر از دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید. در این نشست، شرکت کنندگان ابتدا به تماشای سخنرانی سایمون سیینک در رابطه با دایره طلایی پرداخته و در انتها به بحث و تبادل پیرامون آن پرداختند.

دورهمی های تاکنت، با موضوعات مختلف حوزه کارآفرینی، به صورت هفتگی در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می گردد.

جهت اطلاع از سایر برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات، می توانید روی لینک ذیل کلیک نمایید.

برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات