وظایف حراست

مقام معظم رهبری:
بسیار حساس و قوی باشید و با رعایت تمام جوانب اقدام کنید.
فقط رصد نکنیم حضور ما دامنه وسیعی دارد که باید به همه اینها رسیدگی کرد. آخرین حرف من این است برادران و خواهران عزیز، مسئولین محترم درسطوح مختلف، احتیاج دارید به شجاعت، ابتکار، نوآوری، ایثار، یک چیزهایی را باید از خودتان قید آن را بزنید تا کار را بتوانید خوب انجام بدهید.
12/12/1389
 

اهم وظایف حراست دانشگاه
حراست دانشگاه بر اساس شرح وظايف تعيين شده در چهار محور حفاظت پرسنل، حفاظت اسناد، حفاظت فيزيكى و حفاظت فناوری اطلاعات فعاليت مي نمايد.
 
الف. حفاظت پرسنل (كليه نيروهاى انسانى اعم از اساتيد، كاركنان و دانشجويان(
•     پيگيرى مستمر وضع صیانتی دانشگاه و رسيدگى بر عوامل موثر برآن.
•     جمع ‏آورى اخبار و گزارشات رسيده و انجام اقدامات لازم.
•     تشكيل پرونده حفاظت پرسنلی جامعه دانشگاهی و ايجاد بايگانى محرمانه.
•     استعلام و پاسخ به استعلامات.
•     صدور كارت شناسايى و تردد جهت اساتید و همکاران.
•     كنترل و مراقبت.
•     شناسايى و پيشگيرى از وقوع بحرانها.
 
ب. حفاظت اسناد و مدارك
•     طبقه ‏بندى اسناد و مدارك بر حسب درجه اهميت و حساسيت.
•     ايجاد بايگانى منظم موضوعى و ... و تعيين چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد.
•     برنامه ‏ريزى و تأمين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده.
•     استقرار سيستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارك محرمانه و ... .
•     تهيه و تنظيم، تكثير و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها و ... .
•     انجام اقدامات لازم در جهت جلوگيرى از افشاء غير مجاز اسناد.
•     تهيه و تنظيم سيستم مطمئن بايگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد.
•     دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط. 

ج. حفاظت فيزيكي 
•     اقدامات تأمينى و حفاظتى اماكن و انجام هماهنگي لازم با نهادهای مرتبط.
•     ارتقاء توان كيفى نيروهاى حفاظتى از طريق آموزش.
•     حفظ و مراقبت از اموال. 
•     ارائه راهكارهاى علمى به منظور پيشگيرى از حوادث احتمالى.  
•     كنترل خروج اموال متعلق به سازمان با فرم مخصوص.
•     صدور مجوز تردد.
•     آموزش امورات حفاظتى به رانندگان وسايل نقليه.
•     حفاظت آزمون ها و ديگر موارد لزوم.
•     حفاظت از مخازن اصلى و فرعى و توزيع سؤالات امتحانى و آزمون‏ها.
 
د)- حفاظت فناوری اطلاعات 
•    پیگیری تهیه شناسنامه رایانه ای از شبکه ها، سخت افزارها، نرم افزارها، دسترسی های کاربران و به روز رسانی آن توسط واحد فناوری اطلاعات.
•    نظارت بر مدیریت شبکه های رایانه ای 
•    نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود 
•    نظارت بر ارتباطات اینترنتی و امور داده ای 
•    نظارت بر عملکرد راه اندازی، نگهداری و توسعه اتاق سرور دانشگاه (Server room)
•    تعیین ضوابط کلی حفاظتی، موقعیت مکانی سیستم های سخت افزاری اصلی و کنترل تردد به آن مکان .
•    نظارت بر دوربین ها و سیستم های مدار بسته 
•    نظارت بر جداسازی فیزیکی کامل شبکه حراست و دوربین های مداربسته از شبکه دانشگاه.
•    نظارت بر جداسازی شبکه های داخلی دانشگاه با استفاده از شبکه های مجازی و تدوین و اعمال حق دسترسی بر روی شبکه.
•    نظارت برتفکیک شبکه اینترنت از شبکه های داخل سازمان. 
•    نظارت و پیگیری اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی ، تولید، نگهداری، گردش، دسترسی، تکثیر، امحاء اسناد و اطلاعات دیجیتال
•    حراست از سرمایه های اطلاعاتی دیجیتال حوزه فناوری اطلاعات و به حداقل رساندن هرگونه تهدید و آسیب پذیری داخلی و خارجی و جلوگیری از نشت اطلاعات طبقه بندی شده در سیستمهای الکترونیکی، رایانه ای و مخابراتی.
•    پیگیری اجرا و بررسی دوره ای امکان تست نفوذ و آسیب پذیری حفاظتی و امنیتی سیستم های موجود و پیگیری رفع نواقص احتمالی.
•    پیگیری دریافت و بررسی گزارش های تلاش های موفق و ناموفق نفوذ به سیستم های موجود و گزارش برای مسئولین ذیربط دستگاه  و حراست کل کشور.
•    پیگیری ایجاد امنیت کامل جهت عدم نفوذ به نرم افزارهای تحت وب دانشگاه


 بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی ، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است:
1.     هدف کلان و راهبردی : حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظورپیش برد اهداف سازمان .
2.    اهداف عملیاتی : همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان