پایان رقابت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1401در دانشگاه بزرگمهر قائنات

آخرین روز آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته صبح جمعه 30 اردیبهشت 1401 در دانشگاه بزرگمهر قائنات همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سومین روز آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته صبح روز جمعه 30 اردیبهشت 1401 با حضور 290 داوطلب شامل 128 داوطلب زن و 162 داوطلب مرد در حوزه‌های آزمونی دانشگاه بزرگمهر قائنات با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و حضور ناظران سازمان سنجش و شبکه بهداشت برگزار شد.

گفتنی است، در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 مربوط به حوزه شهرستانهای قاینات و زیرکوه 932 داوطلب در صبح روزهای 28، 29و 30 اردیبهشت در  دانشگاه بزرگمهر قائنات به رقابت پرداختند.