کارگاه آموزشی کارآفرینی ویژه کارشناسان کارآفرینی دستگاه های اجرایی شهرستان زیرکوه برگزار شد

در راستای برنامه های هفته کارآفرینی روز چهار شنبه 1400/8026کارگاه آموزشی کارآفرینی با اراِئه مهندس هاشمی نیا پژوهش یار دانشگاه بزرگمهر قائنات ویژه کارشناسان حوزه کارآفرینی و اشتغال دستگاه های اجرایی شهرستان زیرکوه با همکاری اداره کار و رفاه اجتماعی این شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی زیرکوه برگزار شد.

در ابتدا جلسه مهندس هاشمی نیا به تشریح مفهوم و تعاریف کارآفرینی و همچنین بیان تجربیات موفق این حوزه اشاره  و به بیان پتانسیل ها و ظرفیت ها در بحث کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای نو در شهرستان زیرکوه و موضوع كارآفرینی درون سازمانی پرداخت.

در پایان هریک از کارشناسان دستگاه های اجرایی ایده ها و پیشنهادات خود را بیان داشتند.