کتاب تنوع در سؤالات نظرسنجی در موضوعات مشابه تکنیک‌هایی برای بهبود مقایسه پذیری

 روش تحقیق پیمایشی یکی از تکنیک‌های مهم در علوم اجتماعی است و عمدتاً مبتنی بر سؤالات استاندارد با گزینه‌های پاسخ پیش کد شده به نام "مقیاس پاسخ" می‌باشد که پاسخ‌دهندگان با انتخاب یکی از گزینه‌ها پاسخ می‌دهند. یکنواختی کمی در آیتم‌های پیمایشی بکار رفته وجود دارد. این تفاوت در آیتم‌ها هنگام آنالیز جداگانه(پیمایش/نظرسنجی‌ها) مهم نیست، اما آن را در مقایسه پذیری نتایج یافته‌های جمع‌آوری‌شده در روش‌های پیمایشی که از آیتم‌های مختلف برای یک موضوع استفاده‌شده محدود می‌کند. این مسئله سبب کاهش ارزش انباشت دانش و فراخوانی تکنیک‌ها برای بهبود مقایسه پذیری داده‌ها می‌گردد.

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید

مطالب مرتبط