کسب رتبه دوم تعداد مقالات Q1 اعضای هیات علمی در پایگاهISC

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طبق گزاش موسسه استنادی و پایش علم وفناوری جهان اسلام (ISC) دانشگاه بزرگمهر قائنات توانست رتبه دوم در شاخص سرانه مقالاتQ1 اعضای هیات علمی دانشگاه‌های جامع زیر20سال کشور را کسب کند.

همچنین در این گزارش در شاخص سرانه مقالات اعضای هیات علمی در دانشگاههای جامع زیر20سال این دانشگاه موفق به اخذ رتبه چهارم گردید.

روابط عمومی و مدیریت پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات این دستاورد را به اعضای هیات علمی و خانواده دانشگاه بزرگمهر تبریک عرض نموده و موفقیت بیشتر این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت دارد.