روابط عمومی دانشگاه بزرگمهر قائنات در دومین جشنواره تولیدات روابط عمومی‌های برتر منطقه ۹ کشور، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ دومین جشنواره تولیدات روابط عمومی های  برتر منطقه ۹ کشور با حضور دکتر شمسی پور، مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر آزاد، معاون روابط عمومی، رستمیان رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی و زرین کفش رئیس اداره تشریفات وزارت عتف، برخی از روسای دانشگاه های منطقه 9 کشور و مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه های این منطقه به میزبانی دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

در داوری این جشنواره دانشگاه ها به دو دسته دانشگاه های بالای ۳ هزار نفر جمعیت و دانشگاه های زیر ۳ هزار نفر جمعیت تقسیم شدند، که پس از ارزیابی توسط حوزه وزارتی وزارت عتف، روابط عمومی دانشگاه بزرگمهر قائنات در شاخص جهاد تبیین عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.