ثبت نام مسابقات شطرنج همگانی

ثبت نام مسابقات شطرنج همگانی

دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور
مهلت ثبت نام: دوشنبه 1401/03/02

نحوه ثبت نام: تماس با کارشناس تربیت بدنی دانشگاه به شماره 09158656930