دوره های هنری مرکز مهارت آموزی دانشگاه بزرگمهر

مرکز مهارت آموزی دانشگاه بزرگمهرقائنات  با همکاری آموزشگاه پاپیروس برگزار میکند.

نام دوره

مدت زمان دوره(ساعت)

هزینه دوره (هزار تومان)

عکاسی با دوربین و موبایل

15همراه با بازدید و اردو در فضای باز

800

رنگ روغن

20

200

رنگ اکریلیک

20

200

طراحی اولیه سیاه قلم

20

250

طراحی چهره سیاه قلم

20

250

خوش نویسی(خودکار و جوهر)

20

250

پاستل گچی

20

250

آب رنگ

20

250

سفال

18

400

رزین

18

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ظرفیت کلاس های فوق 5 نفر می باشد چنانچه ظرفیت به حد نصاب برسد کلاس برگزار خواهد شد.

*هزینه های فوق با تخفیف برای دانشجویان دانشگاه بزرگمهر می باشد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه یا با شماره تلفن 05631006250تماس حاصل نمایید.