فراخوان گردآوری افتخارات دانشگاهیان بزرگمهر قائنات

نظر به راه اندازی تالار افتخارات دانشگاه بزرگمهر قائنات و اختصاص بخشی از این تالار به نگهداری و نمایش افتخارات دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمي، اساتید مدعو و یاوران علمي با نام و تصاویر ایشان، بدینوسیله از تمامی اعضای خانواده دانشگاه بزرگمهر قائنات دعوت می شود حداکثر تا هفتم مرداد ماه جاری عناوین افتخارات خویش را به شماره ۰۹۱۵۶۷۰۲۰۴۱ در پیام رسان های موبایلی ارسال نمایند.
افتخارات مذکور حداقل در سطوح استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی و در تمامی زمینه های ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، پژوهشی و ... و در هر قالبی اعم از لوح سپاس، مدال، تندیس، کتاب، مقاله، اختراع، کاپ و ... قابل قبول می باشد.