نشست سیاسی مجازی "تحلیل و بررسی انتخابات آمریکا وتاثیر آن بر اقتصاد و سیاست ایران"

 

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات با همکاری پایگاه های بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان قاینات برگزار می کند:
 
نشست سیاسی مجازی
"تحلیل و بررسی انتخابات آمریکا وتاثیر آن بر اقتصاد و سیاست ایران"
 

با سخنرانی ‌جناب آقای مزگی نژاد

 
زمان: یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۹۹ ساعت ۲۰
 
ورود از طریق لینک زیر: