وبینار آشنایی با صنعت سیمان

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات با همراهی مدیریت فرهنگی و اجتماعی و انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می کند:
 
 
چهارمین نشست از مجموعه نشست های آشنایی با صنعت
آشنایی با صنعت سیمان
 
مدرس : مهندس میرزازاده 
مدیر فنی شرکت سیمان قاین
دانش آموخته رشته متالوروژی از دانشگاه صنعتی شریف
 
زمان : دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 ، ساعت 21 الی 22:30
 
ارائه وبینار به صورت مجازی می باشد
لینک ورود به نشست:
https://bbb.buqaen.ac.ir/b/xrr-pfn-7um