پیشنهاد شعار ویژه رویدادهای ورزشی سال 1401

دانشجویان گرامی می‌توانند پیشنهادهای خود را با توجه به ارزش‌های حاکم بر مسابقات و رویدادهای ورزش دانشجویی و الگوهای اسلامی- ایرانی و همچنین توانمندی‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای میزبان تا چهارشنبه 1401/03/18 به شماره 09156702041 در پیام رسان‌های موبایلی ارسال نمایند. به شعار برتر هر رویداد، هدایای نفیسی از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهدا خواهد شد.

عناوین رویدادهای ورزشی سال 1401

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی به میزبان دانشگاه تبریز

پنجمین المپیاد ورزش‌های همگانی به میزبانی دانشگاه شهرکرد

سومین المپیاد دانشجویان شاهد و ایثارگر به میزبانی دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان

اولین المپیاد دانشجویان بین المللی به میزبانی دانشگاه مازندران