آرشیو اطلاعات دروس نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند تمامی دروس ، فایل ها و اطلاعات دروس نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ در آدرس elearn14001.buqaen.ac.ir آرشیو گردیده است. 

فاوا دانشگاه بزرگمهر قائنات