آغاز آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه بزرگمهر قائنات

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته صبح روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته صبح روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 با حضور ناظران از سازمان سنجش کشور و شبکه بهداشت در حوزه آزمونی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال جاری تعداد 932 داوطلب در دانشگاه بزرگمهر قائنات به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
آزمون به مدت سه روز از چهارشنبه لغایت جمعه 28، 29 و 30 اردیبهشت 1401 در نوبت صبح برگزار می‌گردد.