برنامه یک ساله گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات

 برنامه یک ساله این دفتر توسط مدیریت گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات از تاریخ 1399/07/01 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- تدوین فرم و شیوه نامه فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی در جامعه و صنعت و عملیاتی کردن آن

2- دعوت از مدیران و روسای ادارات و سازمان های شهرستان قائنات جهت بررسی همکاری های دوجانبه

3- دعوت از فعالان بخش خصوصی و هم اندیشی در زمینه افزایش تعاملات و همکاری

4- بررسی و عقد قرارداد طرح های برون دانشگاهی و انجام پروژه های صنعتی ، پژوهشی و خدماتی با صنعت و جامعه

5- تشکیل شورای ارتباط با صنعت در دانشگاه

6- هدایت ، پشتیبانی و نظارت بر تجاری سازی نتایج پژوهشی

7- برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی ، میزگردها و سخنرانی های علمی - تخصصی ، سمینارها و همایش های کارآفرینی

8- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع کارافرینان به ویژه دانش آموختگان

9- هدایت و پشتیبانی از راه اندازی و عملکرد مراکز رشد و فناوری و شرکت های دانش بنیان و ...

10- شناسایی ، ارزیابی ، ثبت و تجاری سازی دارایی های فکری دانشگاه

11- شناسایی بازارهای داخلی و بین المللی عرضه توانمدی های علمی و اجرایی دانشگاه