برنامه یک ساله گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات

بررسي نقش و كاركرد دانشگاه در توسعه اقتصادي جوامع مختلف ،‌ نشان‌دهنده بروز تحولات شگرفي است كه جهان را با رويکرد جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت. امروزه جريان توسعه جوامع در حقيقت فرايندي است كه طي آن مقوله پژوهش در دو حوزه مشترك توليد و مبادله فعال است. طبق اين تعريف نقش و جايگاه مراكز علمي دانشگاهي بعنوان تامين كننده منابع انساني و هدايت‌كننده جريان فناوري حائز اهميت است.

بر این اساس دانشگاه بزرگمهر قائنات  به عنوان کانون تولید دانش و تربیت منابع انسانی در شهرستان قائنات برای پذیرش مسئولیت های بیشتر در فرایند توسعه به ویژه تبدیل دانش به دارایی فکری و تجاری‌سازی آن برنامه‌ریزی، و برای ایجاد دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه اقدام نموده است. لذا این دفتر به عنوان ساختاری نوین برای توسعه نظام مند دارایی‌های فکری دانشگاه‌ و مکانی برای تعامل میان نقش آفرینان در عرصه تولید علم و دغدغه مداران عرصه های فرهنگی ، اجتماعی و صنعتی در جامعه ایجاد شده است.

در همین راستا برنامه یک ساله این دفتر توسط مدیریت گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات از تاریخ 1399/07/01 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- تدوین فرم و شیوه نامه فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی در جامعه و صنعت و عملیاتی کردن آن

2- دعوت از مدیران و روسای ادارات و سازمان های شهرستان قائنات جهت بررسی همکاری های دوجانبه

3- دعوت از فعالان بخش خصوصی و هم اندیشی در زمینه افزایش تعاملات و همکاری

4- بررسی و عقد قرارداد طرح های برون دانشگاهی و انجام پروژه های صنعتی ، پژوهشی و خدماتی با صنعت و جامعه

5- تشکیل شورای ارتباط با صنعت در دانشگاه

6- هدایت ، پشتیبانی و نظارت بر تجاری سازی نتایج پژوهشی

7- برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی ، میزگردها و سخنرانی های علمی - تخصصی ، سمینارها و همایش های کارآفرینی

8- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع کارافرینان به ویژه دانش آموختگان

9- هدایت و پشتیبانی از راه اندازی و عملکرد مراکز رشد و فناوری و شرکت های دانش بنیان و ...

10- شناسایی ، ارزیابی ، ثبت و تجاری سازی دارایی های فکری دانشگاه

11- شناسایی بازارهای داخلی و بین المللی عرضه توانمدی های علمی و اجرایی دانشگاه