برگزاری کارگاه راه های شناخت مواد مخدر صنعتی

کارگاه شناخت مواد مخدر صنعتی با همکاری مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی و انجمن پیشگامان تندرستی قاین در محل دانشگاه بزرگمهر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.در این کارگاه که برای کارکنان و اعضای محترم هیات علمی برگزار شد آموزش ها و راه های شناخت انواع مواد مخدر صنعتی بیان گردید.