تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بزرگمهر قائنات و مجتمع فولاد قائنات به امضا رسید

به همت  گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه، دانشگاه بزرگمهر قائنات و مجتمع فولاد قائنات با یکدیگر تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 دکتر سید احسان شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات و مهندس فخرآبادی ، مدیرعامل مجتمع فولاد قائنات ، به منظور همکاری مشترک طرفین در توسعه آموزش و پژوهش، ارتباط یافتن علم با صنعت، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

از جمله مهمترین مفاد تفاهم نامه می توان به همکاری طرفین در طراحی و اجرای برنامه های علمی و آموزشی، تشکیل کمیته پژوهش داخلی مجتمع فولاد با عضویت دائم مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر قائنات و حضور یک نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه ، فراخور موضوع، تخصیص شرایط لازم جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات و دوره کارآموزی برای دانشجویان این دانشگاه، برگزاری رویداد های مختلف به صورت همکاری مشترک و برگزاری آزمون های استخدامی و دوره های آموزشی مهندسی مجتمع فولاد توسط دانشگاه اشاره کرد.