اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401

به اطلاع می رساند با توجه به شروع فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات از تاریخ 1401/11/22، برنامه زمانی انتخاب واحد به تفکیک هر ورودی به شرح ذیل خواهد بود:

 • انتخاب واحد از روز شنبه 1401/11/22 شروع می شود و تا ساعت 24 روز جمعه 1401/11/28 ادامه دارد.
 • ورودی 1398 و ماقبل، روز شنبه 22 بهمن ماه
 • ورودی 1399 و ماقبل، روز یکشنبه 23 بهمن ماه
 • ورودی 1400 و ماقبل، روز دوشنبه 24 بهمن ماه
 • ورودی 1401 و ماقبل، روز سه شنبه 25 بهمن ماه
 • کلیه ورودی ها، روزهای چهارشنبه 26 لغایت جمعه 28 بهمن ماه

ضمناً دانشجویان محترم باید به نکات ذیل توجه داشته باشند :

 • باتوجه به تغییرات صورت گرفته در برگزاری امتحانات و تداخل با انتخاب واحد نیمسال دوم، بدینوسیله کلیه دانشجویان می توانند تعداد 14 واحد درسی را در بازه انتخاب واحد اخذ نمایند.
 • مسئولیت رعایت پیش نیازی و هم نیازی بر عهده دانشجو بوده و آموزش دانشگاه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد .
 • در صورتی که دانشجو نیاز به انتخاب واحد ویژه داشته باشد این امکان در بازه حذف و اضافه فعال خواهد شد.
 • دانشجویان کارشناسی که سه نیمسال و کارشناسی ناپیوسته که دو نیمسال مشروط شده اند همچنین دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلشان به اتمام رسیده است، حق انتخاب واحد نداشته و چنانچه تاکنون نسبت به اخذ مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص اقدام نکرده اند در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص دانشگاه اقدام نمایند.
 • حذف و اضافه از روز پنجشنبه 1401/12/04 شروع می شود و تا ساعت 24 روز شنبه 1401/12/06 ادامه دارد.
 • شروع حذف و اضافه برای دانشجویان ورودی 1398 وماقبل ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 1401/12/04و برای سایر دانشجویان از ساعت 10 صبح همان روز خواهد بود.
 • تمامی دروس عمومی دارای ظرفیت خالی در حذف و اضافه برای تمامی گروههای آموزشی فعال خواهد بود.
 • دانشجویان در انتخاب دروس دقت کافی داشته باشند تا دروس انتخاب شده تداخل کلاسی و تداخل امتحانی نداشته باشد.
 • دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی در نیمسال آینده می بایست از روز اول انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه نسبت به ثبت درخواست مرخصی تحصیلی و پیگیری تأیید آن در سامانه فرم اقدام نمایند.
 • شروع کلاسهای درس در نیمسال یاد شده از روز شنبه 1401/11/30 خواهد بود.

 

اداره آموزش دانشگاه بزرگمهر قائنات