اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 

دانلود اطلاعیه

 

به اطلاع می رساند باتوجه به شروع فرایند حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات از تاریخ 1401/12/04، برنامه زمانی به شرح ذیل خواهد بود.

 

ضمناً دانشجویان محترم باید به نکات ذیل توجه داشته باشند:

  • حذف و اضافه از روز پنجشنبه 1401/12/04 شروع می شود و تا ساعت 24 روز شنبه 1401/12/06 ادامه دارد.
  • شروع حذف و اضافه برای دانشجویان ورودی 98 و ماقبل ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 1401/12/04 و برای سایر دانشجویان از ساعت 10 صبح همان روز خواهد بود.
  • تعداد دروس قابل حذف و یا قابل اضافه کردن حداکثر 3 درس می باشد. دانشجویان دقت کافی داشته باشند.
  • پس از حذف و اضافه، حداقل تعداد واحد دانشجویان نباید کمتر از 12 واحد باشد
  • زمان حذف و اضافه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
  • مسئولیت رعایت پیش نیاز و هم نیازی بر عهده دانشجو بوده و آموزش دانشگاه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.
  • در صورتی که دانشجو نیاز به انتخاب واحد ویژه داشته باشد (نظیر اخذ دروس پیش نیاز با مجوز گروه) می توانند با مراجعه به سامانه پویا بخش درخواستهای آموزشی - درخواست انتخاب واحد ویژه، درخواست خود را ثبت و پس از تأیید استاد راهنما و مدیر گروه شخصاً نسبت به اخذ درس اقدام نمایند.
  • دسترسی به دروس عمومی که ظرفیت آنها تکمیل نشده است برای کلیه دانشجویان امکانپذیر خواهد بود.
  • دانشجویان در انتخاب دروس دقت کافی داشته باشند، دروس انتخابی نباید به هیچ عنوان دارای تداخل کلاسی و تداخل امتحانی باشد.

 

 

اداره آموزش دانشگاه بزرگمهر قائنات

مطالب مرتبط