اطلاعیه شماره 10 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1400

راهنمـای ثبت نام از پذیرفتـه شـدگان آزمـون

 کارشنـاسی ارشـد نـاپیـوستـه

دانشـگاه بزرگمهـر قائنـات

سال تحصیـلی 1400-1401 

-----------------------------------

برای دانلود فایل راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد کلیک نمایید.

برای دانلود فایل فرم های خام کلیک نمایید.

-----------------------------------

 

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات، به اطلاع می رساند ثبت نام و تشکیل پرونده در دو مرحله صورت می ­پذیرد:

  • مرحله اول  )ثبت نام الکترونیکی(
  • مرحله دوم  )ارسال مدارک پستی(

 

 

مرحله اول  )ثبت نام الکترونیکی(

به صورت غیرحضوری ( اینتـرنتی) از روز سه شنبه مورخ  1400/08/04  لغایت جمعه مورخ 1400/08/07

پس از ورود به وب سایت  puya.buqaen.ac.ir  باتوجه به راهنمای ثبت نام که در ابتدای این اطلاعیه بارگذاری شده است نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.

 

مرحله دوم  )ارسال مدارک(

کلیه پذیرفته شدگان که مراحل اول ثبت نام را انجام داده اند لازم است برای تکمیل فرایند ثبت نام اصل مدارك مندرج در راهنمای ثبت نام ( فایل پیوست) را حداکثر تا تاریخ 1400/08/15 به آدرس زیر ارسال نمایند.

شایان ذکر است عدم ارسال مدارک به منزله انصراف از دانشگاه و لغو قبولی خواهد بود.

 

آدرس: خراسان جنوبی، قاین، میدان شیرازی، انتهای خیابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات، مدیریت امور آموزشی

کدپستی : 9761986844  تلفن: 05631006000

تلفن آموزش: 15-05631006211

 

دانشجویان ساکن در شهرستان قاین نیز می توانند یا مدارک را به آدرس فوق پست نمایند و یا کلیه مدارک را داخل پاکت دربسته قرار داده و به صورت حضوری تحویل اداره آموزش و یا نگهبانی دانشگاه نمایند.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه –  1400/08/03 

 

 

 

 

مطالب مرتبط