اطلاعیه شماره 2 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1402

راهنمـای ثبت نام از پذیرفته شدگان
آزمون کارشناسی ارشد ناپیـوسته
دانشگاه بزرگمهر قائنات

سال تحصیلی 1403-1402
 
----------------------------------------

 

دانلود فایل راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد
دانلود نمونه فرم مدرك کارشناسی و معدل (فرم شماره 2)
دانلود فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی (فرم شماره 3)
دانلود تقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان (فرم شماره 4)

 

----------------------------------------

 

ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات، به اطلاع می رساند ثبت نام و تشکیل پرونده در سه مرحله صورت می­ پذیرد:
  •  مرحله اول (درخواست تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی)
  •  مرحله دوم (ثبت نام الکترونیکی)
  • مرحله سوم (ثبت نام حضوری)

 

❶ مرحله اول  (درخواست تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی)

پذیرفته شدگان محترم قبل از انجام ثبت نام در دانشگاه، می بایست در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی اقدام نمایند:
الف) ثبت درخواست تأییدیه تحصیلی
باتوجه به فراهم نمودن شرایط درخواست تأییدیه تحصیلی به روش الکترونیکی توسط وزارت علوم، پذیرفته شدگان محترم می بایست نسبت به ثبت درخواست مذکور از سامانه estelam.msrt.ir  به روش ذیل اقدام نمایند:
  • مراجعه به آدرس الکترونیکی https://estelam.msrt.ir/
  • تکمیل اطلاعات خواسته شده
  • دریافت کد پیگیری پس از اتمام فرآیند درخواست
  • نگهداری و ثبت کد پیگیری در ثبت نام اینترنی دانشگاه (مراحل بعدی)
 
ب) ثبت درخواست معافیت تحصیلی
آن دسته از دانشجویانی ذکوری که دارای کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت یا کارت پایان خدمت نمی باشند، می بایست نسبت به اخذ معافیت تحصیلی از نظام وظیفه اقدام نمایند. باعنایت به اینکه درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی (اینترنتی) توسط دانشجو انجام می شود. لذا ضروری است این دسته از دانشجویان با مطالعه راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی نسبت به انجام مراحل آن و اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند. مراحل لازم:
  • دریافت برگ ابطال معافیت تحصیلی مقطع قبلی
  • مراجعه به آدرس الکترونیکی sakha.epolice.ir
  • تکمیل اطلاعات خواسته شده و ارسال درخواست

 

❷ مرحله دوم  (ثبت نام الکترونیکی)

به صورت غیرحضوری از روز سه شنبه مورخ 1402/06/21 لغایت روز دوشنبه مورخ 1402/06/27
پس از ورود به وب سایت  puya.buqaen.ac.ir  باتوجه به راهنمای ثبت نام که در ابتدای این اطلاعیه بارگذاری شده است نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.

 

❸ مرحله سوم  (ثبت نام حضوری)
 
از روز شنبه 1402/07/01 لغایت روز دوشنبه 1402/07/03
کلیه پذیرفته شدگانی که مراحل اول و دوم ثبت نام را انجام داده اند لازم است برای تکمیل فرایند ثبت نام در تاریخ های فوق به صورت حضوری در ساعات اداری به اداره آموزش دانشگاه – پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند.
مدارک لازم برای کلیه پذیرفته شدگان جهت تشکیل پرونده در فایل پیوست اعلام شده است.
 
به پذیرفته شدگان اکیداً توصیه می گردد از کلیه مدارک ارائه شده به دانشگاه یک سری کپی تهیه و نزد خود نگه دارند.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه