اطلاعیه شماره 3 تکمیل ظرفیت - تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401 (نوبت بهمن ماه)

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1401 (نوبت بهمن ماه) می رساند، مهلت ثبت نام اینترنتی تا پایان روز چهارشنبه 1401/11/26 تمدید شده است. لذا آن دسته از پذیرفته شدگانی که تا این لحظه موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند براساس اطلاعیه شماره 2 مندرج در سایت دانشگاه اقدام نمایند.

شایان ذکر می باشد مطابق اطلاعیه قبلی ثبت نام حضوری در روزهای سه شنبه 1401/11/25 و چهارشنبه 1401/11/25 در محل اداره آموزش دانشگاه انجام خواهد شد. حضور کلیه پذیرفته شدگانی که مرحله اول و دوم ثبت نام (ثبت نام اینترنتی) را انجام داده اند ضمن همراه داشتن اصل مدارک ثبت نامی برای تشکیل پرونده الزامی خواهد بود.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

مطالب مرتبط