اطلاعیه شماره 3 - راهنمای اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول کارشناسی ارشد سال 1401

به اطلاع دانشجویان پسر پذیرفته شده آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، یکی از مهمترین مراحل ثبت نام، تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه می باشد. لذا آن دسته از دانشجویانی که دارای کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت یا کارت پایان خدمت نمی باشند، می بایست نسبت به اخذ معافیت تحصیلی از نظام وظیفه اقدام نمایند.

باعنایت به اینکه درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی (اینترنتی) توسط دانشجو انجام می شود. لذا ضروری است این دسته از دانشجویان با مطالعه راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی نسبت به انجام مراحل آن و اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند:

مراحل لازم:

  • دریافت برگ ابطال معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی
  • مراجعه به آدرس الکترونیکی sakha.epolice.ir
  • تکمیل اطلاعات خواسته شده و ارسال درخواست

 

دانلود راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی داخل کشور

 

باتوجه به اهمیت موضوع نظام وظیفه موکداً یادآور می شود دانشجویان پسر می بایست برای ادامه تحصیل در دانشگاه دارای یکی از وضعیت های ذیل باشند :

  • کارت معافیت از دوره ضرورت
  • کارت پایان خدمت
  • معافیت تحصیلی

 

 در تصویر زیر مراحل ثبت و ارسال درخواست درقالب فلوچارت نمایش داده شده است

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر