اطلاعیه شماره 5 - احراز هویت پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1400

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات که مرحله اول ثبت نام (ثبت نام اینترنتی) را انجام داده اند، می رساند این دسته از دانشجویان می بایست روز دوشنبه 1400/07/12 از ساعت 9 الی 10 صبح جهت انجام احراز هویت به سامانه پویا مراجعه کرده و بر روی لینک ورود به جلسه احراز هویت کلیک نمایند تا به جلسه مذکور جهت انجام احراز هویت وارد شوند.

مراحل احراز هویت به صورت زیر خواهد بود:

  1. ورود به سامانه پویا (با شماره دانشجویی و کدملی) از ساعت 9 صبح به آدرس puya.buqaen.ac.ir
  2. کلیک بر روی لینک ورود به جلسه احراز هویت
  3. پس از فراخوانی دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشگاه، دوربین خود را روشن نمایید.
  4. پس از اعلام اتمام احراز هویت توسط کارشناس آموزش دانشگاه، می توانید جلسه را ترک نمایید.

 

ضمناً مجددا یادآوری می شود این دسته از دانشجویان می بایست براساس اطلاعیه شماره 2 مندرج در سایت دانشگاه از تاریخ 1400/07/10 لغایت 1400/07/14 نسبت به ارسال مدارک تحصیلی به آدرس ذکر شده اقدام نمایند.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه - 1400/07/11