اطلاعیه شماره 6 - اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول ورودی سال 1400

به اطلاع دانشجویان پسر پذیرفته شده آزمون سراسری سال 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، یکی از مهمترین مراحل ثبت نام، تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه می باشد. لذا آن دسته از دانشجویانی که دارای کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت یا کارت پایان خدمت نمی باشند، می بایست نسبت به اخذ معافیت تحصیلی از نظام وظیفه اقدام نمایند.

باعنایت به اینکه از سال تحصیلی جاری درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی (اینترنتی) توسط دانشجو انجام می شود. لذا ضروری است این دسته از دانشجویان با مطالعه راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی نسبت به انجام مراحل آن و اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند:

دانلود راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی داخل کشور

 

باتوجه به اهمیت موضوع نظام وظیفه موکداً یادآور می شود دانشجویان پسر می بایست برای ادامه تحصیل در دانشگاه دارای یکی از وضعیت های ذیل باشند :

  • کارت معافیت از دوره ضرورت
  • کارت پایان خدمت
  • معافیت تحصیلی

لذا افرادی که موفق به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه نشوند مطابق قانون از ادامه روند تحصیل آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

 در تصویر زیر مراحل ثبت و ارسال درخواست درقالب فلوچارت نمایش داده شده است

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر 

تلفن تماس 15-05631006211