اطلاعیه شماره 8 - ارسال مدارک تحصیلی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسری سال 1400 دانشگاه بزرگمهرقائنات که مراحل اولیه ثبت نام (ثبت نام اینترنتی) را انجام داده اند، می رساند برای تکمیل فرایند ثبت نام لازم است مدارک ذکر شده در جدول ذیل را حداکثر تا تاریخ 1400/07/25 به آدرس زیر ارسال نمایند.

شایان ذکر است عدم ارسال مدارک به منزله انصراف از دانشگاه و لغو قبولی خواهد بود.

 

آدرس: خراسان جنوبی، قاین، میدان شیرازی، انتهای خیابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قائنات، مدیریت امور آموزشی

کدپستی : 9761986844  تلفن: 05631006000

تلفن آموزش: 15-05631006211

 

دانشجویان محترم توجه داشته باشند برروی پاکت ارسالی حتماً نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته قبولی در دانشگاه را قید نمایند.

دانشجویان محترم، حتماً یک سری کپی از مدارک برابر اصل شده نزد خود نگه دارند، مدارک دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

دانشجویان ساکن در شهرستان قاین نیز می توانند یا مدارک را به آدرس فوق پست نمایند و یا کلیه مدارک را داخل پاکت دربسته قرار داده و به صورت حضوری تحویل اداره آموزش و یا نگهبانی دانشگاه نمایند.

درنهایت یادآورمی شود کلیه پذیرفته شدگان می بایست براساس اطلاعیه های قبلی درخواست تأییدیه تحصیلی را در سامانه وزارت آموزش و پرورش (emt.medu.ir) ارسال کرده باشند. همچنین دانشجویان پسر مشمول نیز حتماً لازم است براساس اطلاعیه شماره 6 مندرج در سایت دانشگاه نسبت به درخواست معافیت تحصیلی اقدام کرده باشند.

 

 

1

مدارک شناسایی

 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی ) پشت و رو(
 • 6 قطعه عکس تمام رخ 4 × 3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)

2

مدارک تحصیلی

 • اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی جدید 3-3-6)
 • اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان پایه های دهم تا دوازدهم (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی جدید 3-3-6)
 • اصل فرم 602 گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی جدید 3-3-6)
 • اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی)
 • اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی)
 • اصل کارنامه تحصیلی دیپلم (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی)
 • اصل کارنامه پیش دانشگاهی (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی)
 • اصل کارنامه فارغ التحصیلی )ریزنمرات(  سال ماقبل دیپلم (مخصوص پذیرفته شدگان نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی)
 • اصل مدرک دیپلم کامل متوسطه ) مخصوص پذیرفته شدگان نظام قدیم آموزش متوسطه)
 • اصل ریزنمرات دیپلم ) مخصوص پذیرفته شدگان نظام قدیم آموزش متوسطه)
 • اصل مدرک یا گواهی دانش آموختگی دوره معادل ) مخصوص پذیرفته شدگان دارنده مدرک معادل کاردانی(
 • اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (مخصوص پذیرفته شدگان دارنده مدرک کاردانی )
 • اصل یا گواهی مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و یا دانشگاه آزاد اسلامی )مخصوص پذیرفته شدگان دارنده مدرک کاردانی پیوسته(
 • اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان )مخصوص پذیرفته شدگان دارنده مدرک کاردانی پیوسته(

3

مدرک نظام وظیفه

 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه
 • معافیت تحصیلی صادره شده از پلیس +10 (کلیه دانشجویان پسری که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظام وظیفه می باشند می بایست براساس اطلاعیه شماره 6 مندرج در سایت دانشگاه نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی اقدام نمایند) 
 • باعنایت به اینکه از سال تحصیلی جاری درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی (اینترنتی) توسط دانشجو انجام می شود. لذا ضروری است این دسته از دانشجویان با مطالعه راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی نسبت به انجام مراحل آن و اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند.
  دانلود راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی

4

فرم ها

 • پرینت، امضاء و ارسال فرم های شماره 1 و 2 و 4 یا 5 پس از ثبت نام اینترنتی (مخصوص همه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی)
  نکته: دانشجویانی که فرم های فوق را در زمان ثبت نام پرینت نگرفته اند لازم است فرم های خام را دانلود کرده و به طور دقیق کامل نمایند و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.
  دانلود فرم خام
 • پرینت فرم ثبت نام اینترنتی (مخصوص همه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی)
 • پرینت قبولی در آزمون سراسری سال 1400 از طریق سایت سازمان سنجش (مخصوص همه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی)
 • اصل فرم انصراف از تحصیل ) مخصوص پذیرفته شدگانی که قبلاً دانشجوی اخراجی یا انصرافی دوره روزانه در دانشگاهی دیگر بوده اند(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر 

تلفن تماس 15-05631006211