اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی در خصوص حضوری شدن کلاسهای تحصیلات تکمیلی از 27 فروردین

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی در خصوص حضوری شدن کلاسهای تحصیلات تکمیلی از 27 فروردین
پیرو اطلاعیه های قبلی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در خصوص وضعیت کلاسهای درسی در نیمسال جاری، به اطلاع می رساند تمامی کلاسهای مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد از روز شنبه 27 فروردین به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
دانشجویان متقاضی خوابگاه، هماهنگی لازم را با اداره امور خوبگاهها انجام دهند.
لازم به ذکر است هرگونه تغییر برحسب شرایط و دستورات ستاد ملی کرونا و ابلاغیه های وزارت عتف متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات