اطلاعیه مهم درخصوص انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه مهم درخصوص انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

 

دانلود اطلاعیه

 

به اطلاع می رساند با توجه به شروع فرایند انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 1402-1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات از تاریخ 1401/06/25، برنامه زمانی انتخاب واحد به تفکیک هر ورودی به شرح ذیل خواهد بود.

انتخاب واحد از روز جمعه 1401/06/25 شروع می شود و تا ساعت 24 روز جمعه 1401/07/01 ادامه دارد.

 

ضمناً دانشجویان محترم باید به نکات ذیل توجه داشته باشند:

 • انتخاب واحد دانشجویان ورودی 1401 توسط آموزش دانشگاه انجام خواهد شد.
 • زمان انتخاب واحد به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 • مسئولیت رعایت پیش نیاز و هم نیازی بر عهده دانشجو بوده و آموزش دانشگاه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.
 • در صورتی که دانشجو نیاز به انتخاب واحد ویژه داشته باشد (نظیر اخذ دروس پیش نیاز با مجوز گروه) می توانند با مراجعه به سامانه پویا بخش درخواستهای آموزشی - درخواست انتخاب واحد ویژه، درخواست خود را ثبت و پس از تأیید استاد راهنما و مدیر گروه شخصاً نسبت به اخذ درس اقدام نمایند.
 • دانشجویان کارشناسی که سه نیمسال و کارشناسی ناپیوسته که دو نیمسال مشروط شده اند همچنین دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلشان به اتمام رسیده است، حق انتخاب واحد نداشته و چنانچه تاکنون نسبت به اخذ مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص اقدام نکرده اند در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص دانشگاه اقدام نمایند.
 • حذف و اضافه از روز شنبه1401/07/09 شروع می شود و تا ساعت 24 روز دوشنبه 1401/07/11 ادامه دارد.
 • شروع حذف و اضافه برای دانشجویان ورودی 98 و ماقبل ساعت 8 صبح روز شنبه 1401/07/09 و برای سایر دانشجویان از ساعت 10 صبح همان روز خواهد بود.
 • تعداد دروس قابل حذف و یا قابل اضافه کردن حداکثر 3 درس می باشد. دانشجویان دقت کافی در این امر را داشته باشند.
 • تمامی دروس عمومی دارای ظرفیت خالی در حذف و اضافه برای تمامی گروهها فعال خواهد بود.
 • دانشجویان در انتخاب دروس دقت کافی داشته باشند، دروس انتخابی نباید به هیچ عنوان دارای تداخل کلاسی و تداخل امتحانی باشد.
 • شروع کلاسهای درس در نیمسال یاد شده از روز شنبه 1401/07/02 خواهد بود.

 

 

اداره آموزش دانشگاه بزرگمهر قائنات