بازدید از مجتمع فولاد قاینات

انجمن‌های علمی دانشجویی مکانیک و کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌نمایند:


بازدید از مجتمع فولاد قایناتویژه دانشجویان رشته‌های مهندسی مکانیک و کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات

ظرفیت محدود
چهارشنبه 1401/03/04- ساعت 9:30

ودیعه ثبت نام10 هزار تومان

شیوه ثبت نام:

دانشجویان مهندسی مکانیک تماس با آقای مهرشاد محمدی دبیر انجمن دانشجویی مکانیک به شماره 09386939795

دانشجویان مهندسی کامپیوتر تماس با شناسه engineer_computer1399@ در پیام رسان بله

 


حرکت سرویس راس ساعت مذکور از محل دانشگاه بزرگمهر قائنات بوده و از محل سرای دانشجویی دکتر شریعتی نیز دانشجویان می‌توانند همراه شوند.