تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم جاری

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند باتوجه به تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص برگزاری آزمون سراسری سال 1402 در دو نوبت و تداخل زمانی نوبت اول آزمون یادشده (تاریخ های 1401/10/29 و 1401/10/30) با امتحانات پایان ترم اول 1402-1401 این دانشگاه، بدینوسیله در نود و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/08/16 مقرر گردید در روزهای 27، 28 و 29 دیماه و اول بهمن ماه، امتحان برگزار نشده و جابجایی صورت گیرد.

بنابراین تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم اصلاح شده و به شرح تقویم پیوست برگزار خواهد شد. ضمناً دانشجویان می توانند برای اطلاع از تاریخ امتحانات دروس خود به سامانه پویا مراجعه نمایند.

دانلود تقویم اصلاحی

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه