تمدید برخی از قوانین تسهیل گر آموزشی برای نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

تمدید برخی از قوانین تسهیل گر آموزشی برای نیمسال اول 1401-1400

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مطابق بخشنامه معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مشروطی در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 منجر به محدودیت تعداد واحد انتخابی در نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 نخواهد شد. بدینوسیله دانشجویانی که در نیمسال گذشته مشروط شده اند در نیمسال جاری با تأیید گروه آموزشی می توانند تا 20 واحد درسی اخذ نمایند.

شایان ذکر می باشد باتوجه به ابلاغ این بخشنامه تعداد دروس قابل حذف و اضافه از 3 درس به 6 درس اصلاح گردیده است لذا دانشجویان می توانند نسبت به اخذ دروس مورد نظر اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط