دورهمی صمیمانه اهالی تئاتر و هنرهای نمایشی دانشگاه‌بزرگمهر‌قائنات

کانون دانشجویی هنرهای نمایشی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌نماید:

دورهمی صمیمانه اهالی تئاتر و هنرهای نمایشی دانشگاه‌بزرگمهر‌قائنات

-شناسایی و هم‌افزایی ظرفیت های هنری دانشجویی
-معرفی کانون آوند و تبیین برنامه های پیش رو


از تمامی دانشجویان دختر و پسر علاقه مند به هنرهای نمایشی دعوت می شود در این نشست حضور به هم رسانند.

سه‌شنبه 1401/03/17- ساعت 17
کلاس 212 ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات