وبینار گویندگی و فن بیان

کانون شعر و ادب نگین کویر دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌نماید:

وبینار گویندگی و فن بیان

با تدریس سرکار خانم سحر لطفی-عضو کانون شعر وادب دانشگاه بزرگمهر قائنات

زمان برگزاری: چهارشنبه1400/12/04- ساعت 19:30

لینک ورود به نشست: https://bbb.buqaen.ac.ir/b/xaf-kdf-wnu

این دوره رایگان و شرکت برای عموم دانشجویان علاقه‌مند امکان پذیر است.