هنر ارائه مطالب علمی

با توجه به رشد فزایندة علم و فن  آوری در دنیا، به  نظر می  رسد نقش پژوهش روز  به  روز برجسته  تر می  شود. در كشور ما نیز چند سالی است كه دولت و مسئولان امر پژوهش را جدی گرفته و در این زمینه به تشویق بیشتر پژوهشگران پرداخته  اند. در این میان، یكی از دغدغه  های اساسی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان، نحوة ارائه مطالب علمی در همایش  ها و کنفرانس  ها می  باشد. در طی کمتر از دو دهه که به تدریس مشغول  هستم، بزرگ  ترین ضعفی که در بین دانشجویان مشاهده کرده  ام، عدم توانایی کامل آنها در ارائه مطالب علمی بوده است. مدتی قبل در جلسه  ای در یکی از دانشگاه  های بزرگ کشور شرکت داشتم که یکی از اساتید دانشگاه در رابطه با موضوعی، اسلایدهایی را آماده و ارائه کرد. متأسفانه اسلایدها از نظر ساختار و روش ارائه آنقدر ضعف داشت، که سخنران نتوانست به  خوبی مطالب و منظور خود را به مخاطبین القا نماید. امید است ترجمه کتاب هنر ارائه بتواند با بیان تکنیک  های مفید و مؤثر، در ارتقاء شیوه بیان مطالب علمی برای اساتید و خوانندگان راه  گشا باشد.

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید